Dítě ve znamení Kozoroha (22.12. – 20.1.)

O dětech narozených ve znamení Kozoroha se říká, že jsou předčasně vyspělé. Když se zadíváte do jejich obličeje, vidíte tam pohled dospělého člověka. Mají v sobě cosi zvláštního. Nejsou tak hravé a bezstarostné jako ostatní děti.

Malí Kozorozi jsou ostýchaví a chybí jim přirozená sebedůvěra. V neznámé společnosti se budou chovat spíše nesměle a zdrženlivě. Kluk či holčička narození ve znamení Kozoroha nemívají mnoho přátel mezi vrstevníky, ale vyhledávají společnost starších dětí nebo dospělých. Jsou citliví a vnímaví, ale své city potlačují a otevřeně je nevyjadřují. Nesnažte se proniknout do jejich tajemství. Malí Kozorozi jsou podezíraví, motivy svého chování a jednání obvykle nebudou otevřeně projevovat.

Kozoroh je obdařen ctižádostí a železnou vůlí. Je vysoce pravděpodobné, že mu školní výuka nebude dělat potíže a domů bude nosit výborné vysvědčení. Učitelé budou oceňovat jeho cílevědomostzodpovědnost a organizační talent. Je možné, že se pro tyto kvality stane předsedou třídy. Vaše dítě si brzy osvojí tradiční hodnoty a konzervativní pohled na svět. Proto se bude snažit dosáhnout nejvyššího možného vzdělání. A v tom ho/ji rozhodně podporujte.

Malý Kozoroh není moc hravý, je spíše praktický. Bude ho zajímat četba, příroda a sport. Bude se zaměřovat na individuální typy sportů, ale zkuste ho povzbuzovat a vyzkoušejte nějaký kolektivní. Tam se může zbavit svého přirozeného ostychu. (zdroj a více ZDE)

Související články