PROČ ANO A PROČ NE? Montessori mateřská školka

S pojmem alternativní vzdělávání se u nás setkáváme stále častěji a je již neodmyslitelnou součástí vzdělávacích systémů. Pedagogika italské lékařky, reformátorky, humanistky a pedagožky Marie Montessori patří ve světě i v České republice mezi přední a sílící alternativní pedagogické směry.

I přesto, že u nás existuje řada zařízení provozujících Montessori pedagogiku mateřské školy, je stále velká část naší společnosti s touto pedagogikou neobeznámena, anebo jsou jejich informace o ní pouze povrchní a neumožňují ji pochopit v celém komplexu poznatků a teorií. Na druhé straně je zde řada pedagogů, vychovatelů, rodičů a jiných zájemců, kteří se aktivně podílí na výchově a vzdělávání dětí dle principů a zásad M. Montessori a svou činností přispívají k všeobecné popularizaci a informovanosti o Montessori pedagogice.

A proč ne?

Montessori pedagogika zdůrazňuje autonomii dítěte a individuální přístup. Vychází přitom z vývojových potřeb daného věku. Bohužel některým Montessori učitelům může unikat fakt, že děti stejného věku nejsou stejné. A příliš rigidní Montessori přístup může některé typy dětí dokonce omezovat ve vývoji.

Jak to funguje v Montessori školce?

Montessori pedagogika pohlíží na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu, resp. kulturním nebo rodinném zázemí, a jako takové také každé dítě respektuje. Na tomto základě může dítě rozvíjet své vědomé i podvědomé dovednosti a schopnosti.

Jak vypadá Montessori třída?

Montessori třída nabízí velké množství výukových pomůcek koncipovaných tak, aby dítě při poznávání a učení zapojovalo všechny smysly. Se speciálními pomůckami pracují přímo děti, nejsou tedy jen pasivními pozorovateli učitele. Pomůcky jsou ve třídě uloženy od jednoduchých ke složitějším a děti k nim mají volný přístup.

zdroje: www.montessori-skolky.cz, google / foto: Photo by Sigmund on Unsplash

Související články