Nástřih hráze při porodu

Nástřih hráze, známý jako epiziotomie, je chirurgický řez hráze a zadní vaginální stěny. Nástřih hráze se obvykle provádí během druhé fáze porodu, aby se rychle zvětšil otvor pro dítě.

Řez, který může být proveden v úhlu 90 stupňů od vulvy směrem ke konečníku nebo v úhlu od zadního konce vulvy, je prováděn pod lokálním anestetikem a po porodu je zašit.

Již se nedoporučuje jeho rutinní použití.

Přesto je to jeden z nejčastějších lékařských postupů prováděných na ženách. Ve Spojených státech amerických byl k roku 2012 proveden u 12 % vaginálních porodů. Nástřih se stále široce provádí v mnoha částech světa, včetně Japonska, Tchaj-wanu, Číny a Španělska.

Kdy tedy přistoupit k nástřihu?

Během porodu může dojít k natržení hráze, nejčastěji při roztažení pochvy v okamžiku, když hlava dítěte prochází, zejména pokud dítě rychle sestupuje. Nástřih hráze se provádí ve snaze zabránit natržení měkkých tkání, které mohou zahrnovat anální svěrač a konečník. Porodní asistentka nebo porodník se mohou rozhodnout provést chirurgický řez na hrázi nůžkami nebo skalpelem, aby se usnadnilo narození dítěte a zabránilo se těžkému natržení, které by mohlo být obtížně opravitelné.

Konkrétní důvody k nástřihu nejsou jasné. Ačkoli indikace o potřebě nástřihu se liší a mohou být dokonce kontroverzní, tak tam, kde se technika používá, existují dvě hlavní varianty.

  • V jedné variantě, tzv. střední epiziotomie, je linie řezu vede středem na řiť. Tato technika rozdvojuje perineální tělo, které je nezbytné pro integritu pánevního dna. Rychlý porod může také přervat – a závažněji – tělo hráze, což vede k dlouhodobým komplikacím, jako je inkontinence. Proto se často používá šikmá technika.
  • Při tzv. šikmé technice se střih vyhýbá hlavní části hráze, stříhá se pouze vaginální epitel, kůže a svaly. Tato technika pomáhá při prevenci zranění v hrázi chirurgickým nebo traumatickým způsobem.

V roce 2009 Cochraneova metaanalýza založená na studiích s více než 5 000 ženami dospěla k závěru, že: „Restriktivní zásady nástřihu hráze se zdají mít řadu výhod ve srovnání s politikami založenými na rutinním nástřihu. Tam je méně následných zranění hráze, méně šití a méně komplikací, žádný rozdíl pro větší míry bolesti a těžké vaginální nebo hrázové zranění (traumata), ale je tam zvýšené riziko následného hrázového traumatu u restriktivních nástřihu.“ Autoři nebyli schopni najít kvalitní studie, které by porovnávaly nástřih hráze rovně a šikmo.

zdroj text

Související články