Od kdy se slaví První máj a proč je tento svátek výjimečný? A jaký strom je na líbání nejlepší?

První máj je v Česku chápán jako svátek lásky, zejména díky veršům Karla Hynka Máchy. V Československu byl tento význam svátku postupně zastiňována oslavami Svátku práce nazývaného též První máj. A jaký je nejlepší strom na líbání?

Po roce 1990 začala česká media užívat ve spojení s 1. májem i užší význam – svátek zamilovaných. V západní kultuře je ale za svátek zamilovaných považován den svatého Valentina (14. únor), 1. máj pak je ve většině zemí světa slaven jako Svátek práce. Český 1. máj jako svátek zamilovaných je tak opravdu výjimečný.

Tradice na První máj:

S Prvním májem je tradičně spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. Na první máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Podle etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v městském prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem.

Jaký strom je nejlepší?

Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza. Ale samozřejmě jakýkoli rozkvětlý přijde vhod.

Další zajímavosti…

První máj také úzce souvisí se slavnostmi konanými v jeho předvečer jako je české pálení čarodějnic, v německy mluvících zemích Valpuržina noc a Skandinávii a gaelský Beltaine a stavění májek. V římskokatolickém prostředí se celý květen konají májové pobožnosti k poctě Panny Marie. Slavení tohoto dne se podobá římskému svátku Floralia konaném ve dnech 28. dubna až 3. května.

Máj od Karla Hynka Máchy:

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.

Související články