TÉMA: Waldorfská mateřská školka

Hlavním záměrem práce s dětmi ve waldorfských mateřských školách je vytváření bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života.

Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není naše výchova zaměřena přednostně na rozvoj intelektu. Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti uvádí v soulad. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívata spoluvytvářet život v mateřské škole i jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.) – principem je zde výchova napodobováním.

Obecné principy

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Tato pedagogika uplatňuje procesuální přístup z hlediska utváření osobnosti dítěte a akcentuje momenty osobnostně rozvojové a prožitkově postojové. Výchova a vzděláváni vycházející důsledně z vývojových potřeb dítěte se zaměřuje především na utváření vztahu ke světu pomoci sil myšlení, cítění i vůle. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým. Práce s dětmi je tak zaměřena na probouzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění, vůle vedoucí k zodpovědnosti a vlastní tvůrčí realizaci.

„Celý život se podobá rostlině, která neobsahuje pouze to, co se nabízí oku, nýbrž uchovává ve svých skrytých hlubinách i budoucí stav. Kdo má před sebou rostlinu,jež vyvinula teprve listy, ví dobře, že se po nějaké době objeví na listnatém stvolui květy a plody. A již nyní obsahuje rostlina skryté vlohy k těmto květům a plodům..“ (R. Steiner)

Více info a zdroj: awms.cz

Související články